Untitled Document

Bilder knytta til ordet "lysvoll"Vinter i Strynedalen

Utsikt frå Gjørven

Frå Gjørven har vi god utsikt over Strynedalen.
Gjørven  Lysvoll  Minnestøtte  
Ras  Strynedalen  
Bildenummer: 1061
Dato: 05.03.2005
Visningar: 3666
Stauri og Gjørven i kveldssol

Gjørven og Stauri

Gjørven på venstre side (nord) av Stryneelva, og S...

Gjørven  Lysvoll  Stauri  
Bildenummer: 1127
Dato: 28.06.2004
Visningar: 5856