Untitled Document

Bilder knytta til ordet "kyrkjeeidsdalen"Stor snøsmelting

Flaum i Strynedalen

Frå "Middagshåjen" har ein god utsikt utover Stryn...

Flaum  Kyrkjeeidsdalen  Middagshåjen  
Skjørdøla  Stryneelva  Ytreeidselva  
Bildenummer: 1031
Dato: 09.07.2005
Visningar: 3876
Utsikt over Kyrkjesdalen

Kyrkjesdalen

Utsikt over Kyrkjesdalen frå Aksla, som er ein fje...

Kyrkjeeidsdalen  Kyrkjeeidssætra  Skjørdøla  
Ytreeeidssætra  
Bildenummer: 1101
Dato: 08.08.2003
Visningar: 2584
Utsikt mot Staurinibba og Skåla

Utsikt frå Gryta over Kyrkjesdalen

På bildet ser vi frå Gryta og ned mot sætrane i Ky...

Kyrkjeeidsdalen  Stauri  Strynedalen  
Bildenummer: 1102
Dato: 08.08.2003
Visningar: 7231